Menu

předseda:

členové:

Úkoly výboru pro dopravu

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti dopravy, dopravní a technické infrastruktury.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti dopravy, dopravní a technické infrastruktury, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti dopravy, dopravní a technické infrastruktury a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
  4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor pro dopravu byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení výboru proběhla usnesením č. 2/127 ze dne 17. 12. 2020 a č. 11/1185 ze dne 10. 3. 2023. Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.