Menu

předseda:

členové:

Úkoly výboru pro kulturu a památky

  1. Připravuje, projednává a předkládá koncepční materiály, stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti kultury a památkové péče.
  2. Projednává a doporučuje radě návrhy na vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti kultury a památkové péče, žádosti o dotace na výkon regionálních funkcí knihoven, žádosti o dotace z oblasti profesionálního umění a další individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
  4. Projednává a vyhodnocuje přihlášky zaslané do soutěží Knihovnická K2 a Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem a doporučuje radě kraje udělit ocenění.
  5. Kontroluje využití prostředků vydaných krajem na aktivity v oblasti kultury a památkové péče.
  6. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor pro kulturu a památky byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení výboru projednána usnesením č. 13/1447 ze dne 7. 9. 2023. Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.