Menu

Výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

předseda:

členové:

Úkoly výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti aktivit kraje ve vztahu k zahraničí, zejména:
  1. projednává návrhy koncepce rozvoje zahraničních vztahů kraje,
  2. projednává návrhy na rozvoj mezinárodní spolupráce kraje s jinými zahraničními regiony, projednává návrhy dohod v této oblasti a sleduje jejich plnění,
  3. projednává návrhy způsobů propagace kraje v zahraničí,
  4. navrhuje účast kraje na programech vyhlašovaných Evropskou unií příp. jinými mezinárodními organizacemi.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti aktivit kraje ve vztahu k zahraničí, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti aktivit kraje ve vztahu k zahraničí a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.