Menu

Výbor pro životní prostředí

předseda:

členové:

Úkoly výboru pro životní prostředí

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblastí životního prostředí a zemědělství.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblastech životního prostředí a zemědělství.
  3. Projednává žádosti o poskytnutí dotace z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblastech životního prostředí a zemědělství, popřípadě i žádosti o individuální dotaci v těchto oblastech, a předkládá své návrhy zastupitelstvu.
  4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor pro životní prostředí byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení výboru projednána usnesením č. 10/1062 ze dne 15. 12. 2022.
Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.