Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Výbor pro životní prostředí

předseda:

členové:

Úkoly výboru pro životní prostředí

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblastí životního prostředí a zemědělství.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblastech životního prostředí a zemědělství.
  3. Projednává žádosti o poskytnutí dotace z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblastech životního prostředí a zemědělství, popřípadě i žádosti o individuální dotaci v těchto oblastech, a předkládá své návrhy zastupitelstvu.
  4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor pro životní prostředí byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.