Menu

předseda:

členové:

Úkoly výboru sociálního

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu z odvětví sociálních věcí.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů z odvětví sociálních věcí a v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v odvětví sociálních věcí, individuální žádosti o dotace v odvětví sociálních věcí a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
  4. Projednává návrhy krajských strategických dokumentů z odvětví sociálních věcí, včetně námětů k těmto strategickým dokumentům.
  5. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor sociální byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.