Půjčka LIBERTY
Menu

Hejtman vyzývá stát, aby převzal ostravskou huť. Podobně jako OKD

Hejtman Moravskoslezského kraje poslal v úterý 9. července 2024 otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi.

Pane ministře,

obracím se na Vás jménem Moravskoslezského kraje a jeho občanů ve věci kritické situace v ostravské huti. Insolvence společnosti Liberty Ostrava ohrožuje více než 5 tisíc pracovních míst a může mít dalekosáhlé dopady na ekonomiku nejenom našeho regionu, ale celé země.

Pane ministře, neříkám Vám nic nového, Vy tu situaci dobře znáte. To ovšem nestačí. Je třeba začít konečně intenzivně jednat.

Zaměstnanci Liberty Ostrava, ale i návazných firem mají za sebou více než půl roku nejistoty. Všichni si přáli, aby situace v ostravské huti dopadla jinak než oznámením krachu. Lidé věřili planým slibům majitele, že výrobu zase nastartuje.

Velmi vlažný přístup české vlády, lépe řečeno její nečinnost, nás tak dostal do situace, kdy nezbývá než pasivně doufat, že se najde vhodný kupec, který výrobu oceli v Moravskoslezském kraji znovu nastartuje a zachová. Ze strany zejména ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu se jedná o značně nezodpovědný a nefér přístup. Přitom problém Liberty je tikající bombou, která může mít dalekosáhlé negativní důsledky. A co dělá vláda? Zatím nic. 

Krachující huť by po vzoru OKD měl převzít stát. Jsem přesvědčen o tom, že model OKD, kdy stát převzal podnik ve složité situaci, stabilizoval ho a následně převedl na soukromé investory v ziskové a udržitelné podobě, může být úspěšně aplikován i v případě Liberty Ostrava. Nabízí se tak nadějné řešení, jak zachránit v Česku integrovanou výrobu oceli, fabriku s kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci, která je v tomto oboru opravdu unikátní.

Žádám Vás proto o realizaci těchto kroků:

1. Stát by měl převzít huť Liberty Ostrava
V minulosti se osvědčilo řešení uplatněné v případě společnosti OKD. Stát převzal podnik ve složité situaci, stabilizoval ho a následně převedl na soukromé investory v ziskové a udržitelné podobě. Věříme, že tento model může být úspěšně aplikován i v případě společnosti Liberty Ostrava. Převzít huť dočasně pod státní správu by nemělo být vnímáno jako poslední možnost, ale jako aktivní a konstruktivní krok v zájmu zajištění pracovních míst a stabilizace regionu.

2. Jednání s Evropskou komisí
Žádáme, aby ministerstva průmyslu a obchodu a financí zahájila okamžitá jednání s Evropskou komisí o možnostech dočasného převzetí huti státem, včetně finanční podpory a možnosti využití evropských fondů. Takový krok vyžaduje koordinaci s evropskými partnery, aby byla zajištěna regulérnost a transparentnost celého procesu.

3. Podpora zaměstnancům
Je nezbytné pokračovat v současných opatřeních k podpoře zaměstnanců Liberty Ostrava, včetně vyplácení náhradních mezd prostřednictvím Úřadu práce. Tento přístup by měl být rozšířen do doby, než bude podnik stabilizován a zajištěn nový investor.

4. Investice do modernizace
Při převzetí huti státem by měly být zajištěny investice do modernizačních projektů, které povedou k ekologizaci a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. To zajistí dlouhodobou udržitelnost výroby a přinese nové možnosti pro zaměstnance i region.

Pane ministře, věřím, že chápete závažnost situace a potřebu rychlého a efektivního řešení. Moravskoslezský kraj je ochoten plně spolupracovat.

Josef Bělica, hejtman Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.