koronaweb
Menu

Vestibul krajského úřadu je v rekonstrukci. Na úřad se dostanete vedlejším vchodem

Vstupní vestibul krajského úřadu bude po rekonstrukci modernější, bezpečnější i příjemnější. Hlavní vchod budovy je v současnosti uzavřený, lidé se na úřad dostanou dvěma dočasnými vstupy. Rekonstrukce neomezí provoz ani úřední hodiny úřadu. Vše by mělo být hotovo na konci roku 2022.

Krajský úřad – vlajky

Všem návštěvníkům úřadu děkujeme za trpělivost.

Rekonstrukce vestibulu nijak neomezuje provoz úřadu. Jsou zachovány úřední hodiny úřadu, podatelny, Czech POINTU i České pošty, která má v přízemí svou pobočku. Jediné, co na úřadě chybí, je bankomat. Ten se ihned po konci rekonstrukce, na samém začátku roku 2023, do vestibulu budovy vrátí. Návštěvníci i zaměstnanci se do budovy dostanou jedním ze dvou náhradních vchodů, které jsou viditelně označeny a jsou na ně odkazovány navigační cedule.

První náhradní vstup je zezadu budovy u vjezdu do dvora. Druhý vstup, který je zároveň bezbariérový, je přes recepci budovy G. I k němu vedou navigační cedule. U vchodu do budovy G je umístěna úřední deska.

V rámci modernizace bude vestibul rozšířen směrem k ulici 28. října. Vstup bude přes otočný karusel, který bude doplněn i dveřmi.

Místo dvou oddělených recepcí umístěných po obou stranách vestibulu bude vybudována jedna centrální recepce uprostřed prostoru. Po obou jejích stranách budou bezpečnostní rámy, za recepcí bude umístěn bezpečnostní rentgen.

Součástí rekonstrukce bude úprava či výměna všech rozvodů, upravený bude i venkovní prostor před vestibulem. Upraveny tak budou stávající zídky i schodiště směřující k parkovišti před budovou krajského úřadu. Před úřadem přibude přístřešek na kola s dobíjecí stanicí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.