koronaweb
Menu

Interreg V-A ČR-PL - výzva pro předkládání projektů pro prioritní osu 2- Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu (číslo výzvy 33) k předkládání individuálních projektů z programu Interreg V‑A Česká republika-Polsko pro prioritní osu 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Logo CZ-PL

Termín pro předkládání projektových záměrů je od 2. 8. 2021 do 1. 10. 2021 prostřednictvím online formuláře
Termín pro následné předkládání projektových žádostí je do 20. 12. 2021 prostřednictvím aplikace MS2014+
Podmínky výzvy a bližší informace týkající se podporovaných aktivit, financování a potřebné dokumentace jsou k dispozici na stránkách programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

On line školení pro žadatele ve Výzvě v Prioritní ose 2 se uskuteční 26. 8. 2021 od 10 do 13 hodin. Bližší informace k podmínkám Výzvy, programu školení a účasti na školení jsou k dispozici na stránkách programu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.