Menu

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2021–2027

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2021–2027 (RIS MSK) navazuje a rozvíjí horizontální témata Strategie rozvoje MSK a Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017–2023 (FAJNOVA) a definuje oblasti, které jsou nutné pro splnění definice „chytré specializace“ tj. definuje vizi regionálního inovačního ekosystému, popisuje nastavení EDP („Entrepreneurial Discovery Process“), identifikuje domény strategické specializace MSK, představuje směřování v oblasti mezinárodní spolupráce, a popisuje systém monitoringu a evaluace realizovaných aktivit.

RIS MSK byla schválena dne 31.5.2021 usnesením rady kraje č. 19/1146.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.