Informace ke koronaviru
A A A
Menu

SR-ČR - výzva v prioritní ose 1 - Využívanie inovačného potenciálu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM SK-CZ

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12
Typ výzvy: uzavřená
Datum vyhlášení: 15.10.2020
Datum ukončení výzvy: 15.1.2021
Prioritní osa: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investiční priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Specifický cíl:  1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Alokace výzvy:  2 920 000,- EUR
Podrobnosti o výzvě jsou zveřejněny na webové stránce programu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.