koronaweb
Menu

Memorandum o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě

Moravskoslezský kraj ve své vizi rozvoje chytrého regionu – „Chytřejší kraj“ usiluje o rozvoj tzv. „čisté mobility,“ a to zejména ve vozidlech veřejné dopravy za účelem ochrany životního prostředí a prohloubení o jeho péči za pomocí moderních technologií.

Memorandum o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě
Ivo Vondrák a Tomáš Macura při podpisu

Jednou z inovativních a moderních alternativ čisté mobility s vysokou přidanou hodnotou, je vedle elektrického pohonu, také zavádění vozidel s vodíkovou technologií. S ohledem na výše uvedené bylo dne 30. listopadu 2018 se Statutárním městem Ostravou podepsáno Memorandum o rozvoji vodíkových technologií v Moravskoslezském kraji. Memorandum je symbolickým zahájením spolupráce Moravskoslezského kraje a města Ostrava, které tímto přislibují urychlení rozvoje této technologie na svém území. Dne 15.10.2020 byl k Memorandu uzavřen dodatek, kterým signatáři opětovně deklarují vůli přispět k dalšímu naplnění účelu Memoranda a Moravskoslezský kraj garantuje městu finanční podporu ve výši maximálně 14,1 mil. Kč. V souladu s čl. V. Memoranda, který řeší možnost přistoupení dalších zúčastněných stran, bylo dne 23. 4. 2021 Moravskoslezskému kraji doručeno sdělení společnosti ČEPRO, a.s., a dne 15. 9. 2021 sdělení společnosti ČEZ, a.s., ve věci přistoupení k Memorandu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.