koronaweb
Menu

Opěrnou zeď na ostravských Bazalech ozdobí originální dílo Jana „Bogyho“ Lörincze

Celkem 11 předkladatelů (autorů nebo uměleckých kurátorů) přihlásilo své návrhy do soutěže, jejímž hlavním tématem byla významná transformace města Ostravy a Moravskoslezského kraje, včetně připomenutí nejznámějšího ostravského sportovního klubu FC Baník, který je neodmyslitelně spjat se stadionem Bazaly a který v letošním roce slaví 100. výročí existence. Soutěž vyhlásilo statutární město Ostrava společně s Moravskoslezským krajem, který je majitelem zdi a následně realizaci díla zadá.

„…Vše začalo prvotním Výkopem (Baník 100 let), až pak následoval Velký třesk a vznik života. Fosilní usazeniny překvapí svým hořením prarodinu z Landeku – kámen hoří! Černý kámen svým teplem přitahuje lidi z daleka. Vidina lepšího života. Zkoumání podzemí. Zaslepení červenou vlajkou. Klíč k nové době, a Ostrava dnes.“ Takto Jan Lörincz (Bogy) popisuje dílo, které bylo porotou vybráno jako vítězné zcela jednomyslně. Originalitu celého návrhu doplňuje i způsob realizace. Autor počítá s použitím pigmentu, který bude vytvořen ze stavebního odpadu a odpadů z těžby nerostů v blízkosti dané lokality. S tímto jedinečným procesem budou seznámeni i studenti uměleckých škol. Autor návrhu počítá s organizací workshopu, který technologický postup studentům představí.

V porotě zasedli tři zástupci odborné veřejnosti. Jiří Surůvka, umělec, performer a pedagog, Daniela Rywiková, historička umění a proděkanka Ostravské univerzity, a Alexandra Kroliková, kurátorka a novinářka. Dalšími členy poroty byli ustanoveni zástupci obou zadavatelů, Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora a Jakub Unucka, náměstek hejtmana.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.