koronaweb
Menu

Moravskoslezský kraj vnímá své příspěvkové organizace, obchodní společnosti a krajský úřad jako jednu korporaci. Korporátní řízení se pak dále promítá v jednotlivých strategických cílech. Jedním z nich je hospodárné využívání energie v rámci majetku kraje. V souladu s tím zavedl u příspěvkových organizací, obchodních společností kraje a krajského úřadu Systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS).

Moravskoslezský kraj se zavazuje:

  1. Neustále zlepšovat energetickou hospodárnost a EnMS pomocí stanovení cílů a cílových hodnot.
  2. Vyhledávat a využívat vhodné dotační programy v rámci úspor energie.
  3. Udržovat soulad s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky vztahujícími se k hospodaření s energií.
  4. Zajišťovat dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosahování cílů a cílových hodnot v oblasti úspory energie.
  5. Zvyšovat podíl využívání obnovitelných zdrojů energie.
  6. Podporovat nákup energeticky úsporných výrobků a služeb, které mají vliv na energetickou hospodárnost.
  7. Podporovat činnosti, které zlepšují energetickou hospodárnost již ve fázi projektové přípravy.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.