Menu

Spolupráce při transformaci území po ukončení těžby v Moravskoslezském kraji

Na koordinované spolupráci se dohodly Moravskoslezský kraj (MSK), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), státní podnik DIAMO a krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Její součástí jsou sanačně‑likvidační práce, zpracování master plánů, které určují možnosti využití areálů dolů, a dlouhodobá příprava konkrétních projektů financovaných zejména z Operačního programu Spravedlivá transformace. Cílem spolupráce je k transformaci území postiženého těžbou uhlí přistoupit komplexně a koordinovaně.

Spolupráce při transformaci území po ukončení těžby v Moravskoslezském kraji

V dubnu 2021 bylo v Praze podepsáno společné memorandum. Účastníci memoranda deklarovali, že na transformaci území postiženého těžbou v MSK budou spolupracovat zejména při zpracování koncepce využití areálů dolů s vizí do roku 2030 ve spolupráci MSID a DIAMO a při vytvoření plánu funkčního využití pro jednotlivé areály dolů (tzv. master plán) ve spolupráci DIAMO a MSID v závislosti na postupu realizace Usnesení Vlády s ohledem na záměry MSK.

Součástí plánu bude zejména:

Proměna území po ukončení těžby má tuto lokalitu zatraktivnit, posílit ekonomiku regionu, přivést sem nové investory, ale také vrátit krajinu lidem, aby zde mohli jezdit nejen za prací, ale i za odpočinkem a také třeba poznáváním hornické historie či zábavou. Moravskoslezský kraj chce přitom klást důraz na inovativní a zelené technologie.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.