Menu

V kraji již bude fungovat 400 senzorů internetu věcí, zároveň bude posouzeno 70 střech obecních budov pro možnou instalaci fotovoltaické elektrárny

Moravskoslezský kraj již potřetí vyhlásil dotační titul pro obce do 5 000 obyvatel na pořízení senzorů internetu věcí jako jsou například hlukoměry, hladinoměry, meteostanice, senzory na měření kvality vzduchu, intenzity dopravy a další a zároveň pilotně i dotační titul na zpracování statických posudků, které umožní posoudit vhodnost instalace fotovoltaické elektrárny k výrobě elektrické energie na budovách v majetku obcí. Oba dotační tituly jsou součástí programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje vyhlašovaného již od roku 2004, který starostové malých obcí velmi dobře znají.

Krajští zastupitelé na svém zasedání dne 7. března 2024 schválili dotaci 9 předloženým projektům na senzory internetu věcí v dotačním titulu č. 3 v celkové výši 855 600 Kč. Díky schváleným projektům přibude v kraji 115 nových senzorů, celkově jich tak už bude 387. Nejvíce zastoupené budou senzory na dálkové odečty energií, kterých se v tomto roce plánuje pořídit 69 kusů, celkově i se senzory pořízenými v minulých letech jich bude 158 kusů. Druhým nejoblíbenějším senzorem mezi starosty je čidlo na měření koncentrace CO₂ – nově jich bude 26 a celkově již 82 kusů, následuje 8 nových detektorů kouře (15 celkem). Tři beskydské obce – Ostravice, Krásná a Bílá – se rozhodly pomocí inteligentních kamer vyhodnocovat obsazenost parkovacích míst tak, aby pomohly řešit mnohdy kritickou situaci s parkováním turistů. Mezi další oblíbené senzory patří hladinoměry, srážkoměry, meteostanice a sledování intenzity dopravy apod. Výhodou rovněž je, že data z těchto senzorů jsou veřejná a volně dostupná i ve strojově čitelném otevřeném formátu pro další práci s nimi, a to obvykle odkazem na webových stránkách jednotlivých podpořených obcí.

V rámci pilotně vyhlášeného dotačního titulu zaměřeného na zpracování statických posudků pro možnost umístění fotovoltaické elektrárny k výrobě elektřiny na budovách v majetku obcí bylo podpořeno všech 16 předložených žádostí o dotaci v celkovém finančním objemu požadované dotace ve výši 2 159 700 Kč. Zájem žadatelů tedy překročil očekávání, neboť původně stanovená alokace činila 2 mil. Kč. V souvislosti s aktuální situací na trhu s energiemi narůstá zájem o možnosti instalací fotovoltaických elektráren na střechách budov. Ne každá střecha je však s ohledem na své technické parametry a aktuální technický stav vhodná pro jejich umístění, proto je vždy žádoucí nechat si tuto možnost nejprve odborně posoudit i s rizikem, že instalace doporučena nebude, případně pouze s podmínkou realizace dodatečných stavebních úprav. Přiznání dotace 16 malým obcím znamená, že bude posouzeno 73 střech budov ve vlastnictví obcí. Kompletní výsledky hodnocení projektů předložených do programu na Podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2024 jsou uveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.