Menu

Nová aplikace ukazuje řidičům mapu silničních staveb v regionu

Nová mapová aplikace informuje o rekonstrukcích a stavbách na krajských silnicích v Moravskoslezském kraji, tedy na silnicích II. a III. třídy. Mapa staveb přehledně prezentuje opravy a rekonstrukce silnic, ale i mostů, propustků i opěrných zdí. Aplikaci, která je všem zájemcům bezplatně přístupná, vytvořila Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Nová aplikace ukazuje řidičům mapu silničních staveb v regionu

Opravované úseky nebo body jsou v mapě viditelně označeny. Když na některou z nich kliknete, rozbalí se Vám podrobnosti o stavbě i fotky místa. Pro řidiče může být tato aplikace velkým pomocníkem. Aplikace informuje o stavbách, jejichž investorem je kraj.

Aplikace Mapa staveb nabízí volitelný mapový podklad včetně ortofotomapy. Zpracována byla v prostředí geografického informačního systému ArcGIS s využitím dat Geoportálu dopravní infrastruktury. Aplikace je zveřejněna na webu Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.