koronaweb
Menu

Podnikatel v dopravě a zkoušky odborné způsobilosti, včetně jejich termínů.

Od 1. 6. 2012 všem držitelům původního osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy a osobní dopravy s výjimkou taxislužby vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dodatečně vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů nové osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a pro osobní dopravu pro přepravu více než 9 osob podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zkoušky odborné způsobilosti

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti je nutné podat nejpozději 7 dnů před termínem konání zkoušky a to osobně, písemně nebo elektronicky, pokud bude opatřena elektronickým podpisem.
V případě později podané přihlášky může nastat skutečnost, že z organizačních a kapacitních důvodů, bude uchazeči nabídnut jiný možný termín zkoušky.
V průběhu zkoušky lze používat pouze svou kalkulačku nebo využít aplikace kalkulačky na počítači zkušební místnosti. Mobilní telefon je v průběhu zkoušky zakázán.

Zkoušky odborné způsobilosti začínají v daných termínech vždy v 8:00, budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, místnost F317.

Zkoušky se konají:

Zkouška se skládá ze dvou částí:

První část - písemný test z předmětů

  1. Občanské právo
  2. Obchodní právo
  3. Sociální právo
  4. Daňové právo
  5. Obchodní a finanční správa podniku
  6. Přístup na trh
  7. Technické normy a technická hlediska provozu
  8. Bezpečnost silničního provozu

Druhá část - případová studie

Přihlášku ke zkoušce a žádost o vydání dodatečného osvědčení naleznete pod odkazem "související dokumenty".

Aktuální testové otázky a vzory případových studií naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.


Případné bližší informace vám rádi podají příslušní zaměstnanci odboru dopravy:
Ing. Alice Netopilová, tel.: 595 622 123
Ing. Ladislav Guľa, DiS. tel.: 595 622 120
p. Marie Odstrčilová, tel.: 595 622 681

Aktualizace ke dni 4. ledna 2021

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.