koronaweb
Menu

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020

Veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou a drážní osobní dopravou zajišťuje Moravskoslezský kraj v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen nařízení) a § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů.

Podle článku 7 odst. 1 nařízení zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2020, za něž je zodpovědný, o vybraných provozovatelích veřejné služby a o platbách kompenzací poskytnutých provozovatelům veřejných služeb prostřednictvím kompenzace. Informace jsou uvedeny v tabulce. Rozsah dopravní obslužnosti na období od 9. 12. 2018, a další období stanovilo zastupitelstvo kraje dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1079.

LINKOVÁ DOPRAVA

Smlouvy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Dopravce Kompenzace (Kč) Výkony (km) Platnost smlouvy
ČSAD Frýdek-Místek, a. s. 19 234 497 505 609 1. 1. 2007 - 31. 12. 2020
ČSAD Karviná, a. s. 30 010 890 832 674 1. 1. 2007 - 31. 12. 2020
ČSAD Havířov, a. s. 47 746 913 1 401 618 1. 1. 2007 - 31. 12. 2020
CELKEM 96 992 300 2 739 901  
Smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje pro danou oblast, uzavřené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Dopravce Oblast Kompenzace (Kč) Výkony (km) Platnost smlouvy
ČSAD Vsetín, a. s. Třinecko-Jablunkovsko 37 749 735 1 746 603 13. 12. 2015 - XX. 12. 2025
ČSAD Havířov, a. s. Českotěšínsko 54 493 065 2 631136 11. 12. 2016 - XX. 12. 2026
ČSAD Karviná, a. s. Karvinsko 43 087 454 1 707 232 10. 6. 2018 - XX. 6. 2028
ČSAD Karviná, a. s. Orlovsko 51 930 817 2 261 868 10. 6. 2018 - XX. 6. 2028
ČSAD Frýdek-Místek, a. s. Frýdlantsko 26 869 920 844 468 9. 12. 2018 - XX. 12. 2028
ČSAD Vsetín, a. s. Novojičínsko východ 103 5157 907 3 868 216 9. 12. 2018 - XX. 12. 2028
Transdev Morava, a. s. Novojičínsko západ 87 377 229 3 188 159 9. 12. 2018 - XX. 12. 2028
Transdev Morava, a. s. Krnovsko 28 269 745 1 066 572 9. 12. 2018 - XX. 12. 2028
Transdev Morava, a. s. Bruntálsko 53 262 928 1 950 611 9. 12. 2018 - XX. 12. 2028
Transdev Morava, a. s. Rýmařovsko 44 333 047 1 512 315 9. 12. 2018 - XX. 12. 2028
Transdev Morava, a. s. Bílovecko 74 660 321 2 624 225 9. 6. 2019 - XX. 6. 2029
ČSAD Vsetín, a. s. Vítkovsko 40 846 507 1 462 968 9. 6. 2019 - XX. 6. 2029
ČSAD Vsetín, a. s. Opavsko 105 283 297 3 826 780 9. 6. 2019 - XX. 6. 2029
ČSAD Frýdek-Místek, a. s. Frýdecko-Místecko 49 568 962 2 176 199 9. 6. 2019 - XX. 6. 2029
ČSAD Havířov, a.s. Hlučínsko 40 519 249 1 235 104 14. 6. 2020 - XX. 6. 2030
CELKEM   841 770 183 32 102 456  

XX - do termínu změny jízdních řádů v příslušném období

Smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje pro danou oblast na přechodnou dobu, uzavřené dle zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Dopravce Oblast Kompenzace (Kč) Výkony (km) Platnost smlouvy
Transdev Morava, a. s. Hlučínsko I 32 986 611 828 587 1. 9. 2019 - 13. 6. 2020
ČSAD Karviná, a. s. Hlučínsko II 6 292 132 163 460 1. 9. 2019 - 13. 6. 2020
CELKEM   39 278 743 992 047  

DRÁŽNÍ DOPRAVA

Dopravce Kompenzace (Kč) Výkony (km) Platnost smlouvy
České dráhy, a. s. 181 128 431 1 955 369 1. 1. 2007 - 11. 12. 2027
České dráhy, a. s. - 1. provozní soubor 104 842 954 537 751 15. 12. 2019 - 9. 12. 2023
České dráhy, a. s. - 2. provozní soubor 669 273 760 4 334 058 15. 12. 2019 - 13. 12. 2025
České dráhy, a. s. - 3. provozní soubor 71 250 469  385 643 15. 12. 2019 - 13. 12. 2025
České dráhy, a. s. - 5. provozní soubor 4 753 000 49 829 15. 12. 2019 - 13. 12. 2025
GW Train Regio, a. s. - 4. provozní soubor 10 208 286 106 723 15. 12. 2019 - 13. 12. 2025
MBM rail, s. r. o. - 6. provozní soubor 752 405 4 500 1. 6. 2019 - 13. 12. 2025
CELKEM 1 042 209 305 7 373 873  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.