koronaweb
Menu

Dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Lhůta pro podávání žádostí je od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021

Rada kraje na své schůzi dne 17. 12. 2020 usnesením č. 5/332 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, útvar podpory řízení. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.