Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Drobné vodohospodářské akce pro roky 2020-2021

Kód programu: ŽPZ/01/2019

Rada kraje na své schůzi dne 21 10. 2019 usnesením č. 72/6543 schválila následující podmínky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 25. 11. 2019 do 6. 12. 2019.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"

Výsledky

Výsledky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.