koronaweb
Menu

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 10. 2. 2020 usnesením č. 80/7218 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím e-podatelny.

Termín

Oznámení

Příjem žádostí dle dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji", pro rok 2020, byl zastaven.


Celková výše přípustných požadavků žadatelů o poskytnutí dotací dle tohoto programu přesáhla objem peněžních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 3. 2020 (9:00 hod) do 9. 4. 2020 do 14:30:00 hodin.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2020

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.