Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020

Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2020 usnesením č. 81/7328 schválila podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Seminář byl vzhledem k aktuální situaci a bezpečnostním opatřením proti koronaviru zrušen.

Pro žadatele dotací je připraven seminář k seznámení se změnami oproti dřívějším dotačním programům a dále ke správnému vyplnění žádostí a to v termínu:
pondělí 23. 3. 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti F502
Svůj zájem a počet osob je nutné nahlásit na email eva.brustikova@msk.cz

Kontakt

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Podmínky

Aktualizace podmínek dotačního programu:

Rada Moravskoslezského kraje dne 18. 5. 2020 usnesením č. 88/7767 rozhodla prodloužit lhůtu pro rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 z „do 30. 6. 2020“ na „do 30. 9. 2020“ a zároveň schválila změnu čl. XII odst. 4 podmínek dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 (dále jen „Podmínky“).

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020

Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 (DT1)

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.