Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 27. 8. 2019 usnesením č. 68/6272 schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020.

Rada kraje na své schůzi dne 20. 4. 2020 rozhodla svým usnesením č. 86/7578 (materiál č. 14/1) prodloužit lhůtu pro předložení písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem dotace včetně všech dokladů nezbytných pro uzavření smlouvy a to o 2 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Prodloužení termínu se týká žadatelů, kterém bylo schváleno poskytnutí dotace zastupitelstvem kraje dne 5. března 2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020 do 14:30 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020.

Kontakt

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu

Ing. Ondřej Schenk, tel. 595 622 250, e-mail: ondrej.schenk@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů

Ing. Hana Jadviščoková, tel. 595 622 458, e-mail: hana.jadviscokova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory, tel.: 595 622 600, podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.