Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením 71/6491 schválila podmínky dotačního Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020 a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podání žádostí je od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 včetně.

Kontakty:

Podmínky

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.