Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada kraje na své schůzi dne 10. 9. 2019 usnesením č. 69/6359 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Termín

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 15. 10. 2019 do 5. 11. 2019.

Kontakt

Ing. Zuzana Kociánová
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 349
e-mail: zuzana.kocianova@msk.cz

Ing. Tereza Klajmonová
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 148
e-mail: tereza.klajmonova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Výsledky

Výsledky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.