koronaweb
Menu

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 3. 2021 do 6. 4. 2021 11:59:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 10/568 ze dne 22. 2. 2021 schválila vyhlášení dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné pouze prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 3. 2021 do 6. 4. 2021 11:59:59 hod.

Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky, e‑mailu nebo v listinné podobě (v souladu s podmínkami programu) je od 29. 3. 2021 do 9. 4. 2021.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Výsledky

Výsledky dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.