Informace ke koronaviru
Menu

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 3. 2021 do 6. 4. 2021 11:59:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 10/568 ze dne 22. 2. 2021 schválila vyhlášení dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné pouze prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 3. 2021 do 6. 4. 2021 11:59:59 hod.

Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky, e‑mailu nebo v listinné podobě (v souladu s podmínkami programu) je od 29. 3. 2021 do 9. 4. 2021.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.