Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Lhůta pro podávání žádostí je od 6. 4. 2020 do 20. 4. 2020 včetně.

Rada kraje svým usnesením č. 82/7387 ze dne 2. 3. 2020 schválila podmínky dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020" a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí probíhá prostřednictvím e-podání.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Výsledky:

Výsledky programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.