Menu

Program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+

Lhůta pro podávání žádostí: od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2022 včetně.

Rada kraje svým usnesením č. 96/8476 ze dne 21. 9. 2020 schválila vyhlášení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.

Rada kraje dne 29.10.2021 usnesením č. 31/2095 rozhodla ukončit příjem žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Mgr. Lucie Čížková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 301
mobil 732 714 381
e‑mail lucie.cizkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.