Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Termín podání žádostí o dotaci: od 2. 11. 2020 do 27. 11. 2020.

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8422 schválila následující podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

V dotačním programu se pracuje s celkovými uznatelnými náklady. Skutečné celkové náklady projektu je možno uvést v popisu projektu.

Konzultace

V případě nejasností je níže uveden telefonický kontakt na administrátora dotace. Jedná-li se o dotazy týkající se rozpočtu projektu a znatelných nákladů jsou dle podmínek dotačního programu zodpovídány do začátku podávání žádostí do dotačního programu, tj. do 1. 11. 2020.

Kontakt

Ing. Marie Siostrzonková
odbor kultury a památkové péče
tel. 595 622 135
e-mail:marie.siostrzonkova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.