Menu

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024

Lhůta pro podávání žádostí je od 10. 7. 2023 do 21. 7. 2023 včetně.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím: e‑podání.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 10. 7. 2023 do 21. 7. 2023 včetně.

Odborné dotazy týkající se projektu:

Ing. Václava Martinásková, e‑mail: vaclava.martinaskova@msk.cz, tel.: 595 622 468

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Ing. Radka Kanclířová, e‑mail: radka.kanclirova@msk.cz, tel.: 595 622 637

Nejčastější dotazy k dotačnímu programu Bezplatné stravování ve školách v 1. pololetí školního roku 2023/2024

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024

Výsledky:

Výsledky dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024

Přílohy:

Povinná publicita

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.