Menu

Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro roky 2022‑2023

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 11. 2021 do 7. 1. 2022.

Kód programu: ŽPZ/01/2022

Rada kraje na své schůzi dne 25. 10. 2021 usnesením č. 28/1901 schválila následující podmínky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e-podatelna.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Výsledky

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.