Menu

Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2022

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 3. 1. 2022 do 12. 1. 2022

Rada kraje na své schůzi dne 15. 11. 2021 usnesením č. 29/1946 schválila podmínky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Část údajů je komukoli přístupná zdarma na internetu bez požadavku registrace. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, který však obsahuje údaje, jež jsou v této evidenci propsány z jiných veřejných rejstříků (např. Obchodní rejstřík). Částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 3. 1. 2022 do 12. 1. 2022.

Kontakt

Podmínky

Podmínky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2022

Výsledky

Výsledky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2022

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.