Menu

Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2023

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023

Rada kraje na své schůzi dne 28. 11. 2022 usnesením č. 57/4089 schválila podmínky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023.

Kontakt

Podmínky

Podmínky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2023

Výsledky

Výsledky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2023

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.