Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím systému ePodatelna a v listinné podobě na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je od 25. 3. 2021 do 9. 4. 2021 do 13:00:00 hodin. Lhůta pro podávání žádostí v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty je od 25. 3. 2021 do 9. 4. 2020.

E-PODÁNÍ

Rada kraje na své schůzi dne 22. 2. 2021 usnesením č. 10/504 schválila podmínky dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021 (KH/01/2021)“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář hejtmana a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Kontakt

Podmínky

Podmínky Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.