Menu

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022

Lhůta pro podání žádosti: 1. 4. 2022 do 14. 4. 2022

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2022 usnesením č. 38/2489 schválila podmínky dotačního programu Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022 (KH/01/2022).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář hejtmana a elektronický systém ePodatelna.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím systému ePodatelna a v listinné podobě na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je od 1. 4. 2022 do 14. 4. 2022 do 13:00:00 hodin. Lhůta pro podávání žádostí v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty je od 1. 4. 2022 do 14. 4. 2022.

Kontakt

Podmínky

Podmínky Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022

Výsledky

Výsledky Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.