Menu

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím systému ePodatelna a v listinné podobě na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023 do 13:00:00 hodin. Lhůta pro podávání žádostí v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty je od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023.

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením č. 62/4512 schválila podmínky dotačního programu Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023 (KH/01/2023).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář hejtmana a elektronický systém na webovém rozhraní epodatelna.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím systému ePodatelna a v listinné podobě na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023 do 13:00:00 hodin. Lhůta pro podávání žádostí v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty je od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023.

Kontakt:

Podmínky

Podmínky Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023

Výsledky

Výsledky Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.