Menu

Dotační program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 1. 1. 2021 do 11. 1. 2021.

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8458 schválila podmínky Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Ing. Tereza Halfarová, odbor zdravotnictví, tel. 595 622 336, e‑mail tereza.halfarova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021

Výsledky:

Výsledky Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.