koronaweb
Menu

Dotační program Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

Rada kraje na své schůzi dne 11. 9. 2018 usnesením č. 46/4109 schválila následující podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 10. 2018 (9:00) do 31. 10. 2019 (24:00).

Kontakt

Ing. Radmila Hybnerová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 927
e-mail: radmila.hybnerova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.