koronaweb
Menu

Dotační program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Rada kraje na své schůzi dne 11 9. 2018 usnesením č. 46/4108 schválila následující podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 10. 2018 (9:00) do 31. 10. 2019 (24:00).

Kontakt

Podmínky

Podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.