Menu

Dotační program Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného pro rok 2023

Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2023 do 16. 1. 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Kód programu: ŽPZ/03/2023

Rada kraje na své schůzi dne 28. 11. 2022 usnesením č. 57/4213 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného pro rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2023 (00:00 hod) do 16. 1. 2023 (24:00 hod).

Dotace jsou poskytovány do naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše přípustných požadavků žadatelů o poskytnutí dotací podle tohoto programu přesáhne o 10 % objem peněžních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje, zastaví příjem žádostí. Oznámení o případném zastavení příjmu žádostí podle tohoto programu bude zveřejněno.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného pro rok 2023

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného pro rok 2023

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.