Menu

Dotační program Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 1. 12. 2021 do 8. 12. 2021 do 16:00 hodin. Následné podání žádostí dle čl. X odst. 11 Podmínek programu je možné do 8. 12. 2021 23:59:59 hod.

Rada kraje na své schůzi dne 29. 9. 2021 usnesením č. 26/1781 schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Část údajů je komukoli přístupná zdarma na internetu bez požadavku registrace. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, který však obsahuje údaje, jež jsou v této evidenci propsány z jiných veřejných rejstříků (např. Obchodní rejstřík). Částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Odborné dotazy týkající se projektu:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.