Menu

Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2022–2023

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 4. 2022 do 29. 4. 2022.

Kód programu: ŽPZ/04/2022

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2022 usnesením č. 38/2652 schválila následující podmínky dotačního programu " Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí" pro roky 2022–2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 4. 2022 (00:00 hod) do 29. 4. 2022 (24:00 hod).

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.