koronaweb
Menu

Drobné vodohospodářské akce pro roky 2020-2021

Kód programu: ŽPZ/01/2019

Rada kraje na své schůzi dne 21 10. 2019 usnesením č. 72/6543 schválila následující podmínky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 25. 11. 2019 do 6. 12. 2019.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"

Výsledky

Výsledky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.