koronaweb
Menu

Drobné vodohospodářské akce pro roky 2021‑2022

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 1. 2021 do 25. 1. 2021.

Kód programu: ŽPZ/01/2021

Rada kraje na své schůzi dne 14. 12. 2020 usnesením č. 4/311 schválila následující podmínky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podatelna.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Výsledky dotačního programu

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2021-2022

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.