koronaweb
Menu

Informace ke kotlíkovým dotacím

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji jsou dotační programy určené pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kterými lze získat finanční prostředky na výměnu starého ekologicky nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla.

Vyhlášeny byly celkem 3 dotační programy, do kterých se přihlásilo cca 25.000 žadatelů o dotaci:

Informace k vyhlášené 3. výzvě, podmínky dotačního programu, seznamy schválených žadatelů, formuláře k vyúčtování, odpovědi na nejčastější otázky, kontakty na administrátory programů a další informace k dotačním programům naleznete na našich webových stránkách ke kotlíkovým dotacím.

V současné době se vyjednávají finanční prostředky na pokračování kotlíkových dotací. Případná 4. výzva by mohla být spuštěna nejdříve koncem roku 2021, resp. začátkem roku 2022. Podmínky 4. výzvy nejsou v tuto chvíli známy. Všechny aktuální informace jsou zveřejňovány na našich webových stránkách ke kotlíkovým dotacím.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.