Menu

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Termín podání žádosti o dotaci je od 27. 3. 2023 – 31. 3. 2023 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením č. 62/4641 schválila podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 27. 3. 2023 – 31. 3. 2023 včetně.

Upozornění!

Pro žadatele dotací je připraven prezenční metodický seminář 20. 3. 2023 v 13:00 hodin Přihláška na seminář

Odborné dotazy týkající se projektu:

Mgr. Andrea Matějková, tel. 595 622 337, e‑mail andrea.matejkova@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Pavla Papírníková, tel. 595 622 352, e‑mail pavla.papirnikova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024

Výsedky:

Výsledky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.