koronaweb
Menu

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022

Termín podání žádosti o dotaci: 19. 4. 2021 - 23. 4. 2021 včetně

Rada kraje na své schůzi dne 15. 3. 2021 usnesením č. 12/746 schválila podmínky dotačního programu.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím: e‑podání.

Kontakty

Odborné dotazy týkající se projektu:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022

Výsledky:

Výsledky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.