Menu

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2022 usnesením č. 38/2648 schválila podmínky dotačního programu

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2020/2021

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím: e‑podání

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 4. 4. 2022 – 8. 4. 2022 včetně.

Upozornění

Pro žadatele dotací je připraven metodický seminář, a to v termínech:

  • 16. 3. nebo 23. 3. 2022 ve 13:00 hodin

V případě zájmu odešlete vybraný termín a počet osob na adresu: andrea.matejkova@msk.cz
Do Předmětu zprávy uveďte PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Odborné dotazy týkající se projektu:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023

Výsledky:

Výsledky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.