Menu

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2022

Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Rada kraje na své schůzi dne 29. 11. 2021 usnesením č. 31/2077 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář ředitele krajského úřadu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.