Menu

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – 2. výzva pro roky 2022–2023

Lhůta pro podání žádostí je od 4. 4. 2022 do 22. 4. 2022.

Kód programu: ŽPZ/02/2022 – 2

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2022 usnesením č. 38/2660 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím e‑podatelny.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – 2. výzva

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – 2. výzva

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.